Spring til indhold
Hjem » Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Du kan i denne privatlivspolitik læse, hvordan Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger når du benytter vores hjemmeside, advokat-bjerrum-hansen.dk (”hjemmesiden”), og i forbindelse med vores juridiske rådgivning.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse  med levering af vores juridiske ydelser. Vi indsamler identifikations- og kontaktoplysninger samt øvrige nødvendige oplysninger i relation til levering af den konkrete juridiske ydelse, herunder følsomme personoplysninger. Vi indsamler f.eks. følgende typer af personoplysninger:

 • navn
 • e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • adresse
 • telefonnummer

Vi indsamler følgende typer af personoplysninger for at håndtere din henvendelse, når du benytter kontaktformularen på hjemmesiden:

 • navn
 • e-mailadresse
 • telefonnummer

Ved anvendelse af kontaktformularen på hjemmesiden er det nødvendigt, at du angiver de personoplysninger, som er markeret med ”skal udfyldes”. Hvis du ikke angiver disse oplysninger kan du ikke benytte kontaktformularen.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at  levere vores juridiske ydelser samt for at håndtere dine henvendelser, hvilket er foranstaltninger truffet på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Derudover er vi som advokatvirksomhed underlagt retlige forpligtelser, f.eks. efter hvidvaskloven, hvorfor vi behandler dine personoplysninger for at overholde vores retlige forpligtelser.

Cookies

Vi benytter cookies på hjemmesiden. Du kan læse mere om vores brug af cookies her.

Videregivelse af personoplysninger

Hvis det er nødvendigt, kan vi overlade dine personoplysninger til leverandører af IT-systemer. Sådanne leverandører behandler dine personoplysninger på vegne af os, og er derfor underlagt vores instruks.

Vi kan desuden videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet, SKAT, domstolene samt modparter, pengeinstitutter mv. når det er nødvendigt i henhold til lovgivningen eller til den leverede juridiske ydelse.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemænd uden for EU/EØS uden dit forudgående samtykke.

Opbevaring af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare dem.

Derfor sletter vi dine personoplysninger afgivet i vores kontaktformular 6 måneder efter din henvendelse, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at opbevare dem i længere tid, f.eks. for at overholde en retlig forpligtelse.

Der er desuden i lovgivningen fastsat visse opbevaringskrav for opbevaring af oplysninger. F.eks. skal vi efter hvidvaskloven opbevare oplysninger i 5 år efter klientforholdets ophør.

Dine rettigheder

Du har med visse lovgivningsmæssige undtagelser følgende rettigheder:

 • ret til at få indsigt i vores behandling af dine personoplysninger.
 • ret til at få dine eventuelle urigtige personoplysninger berigtiget.
 • ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • ret til at få dine personoplysninger på en kopi i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode om, at vi transmitterer personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger slettet. Hvis du anmoder herom, sletter vi dine personoplysninger uden unødigt ophold, medmindre vi er berettiget til fortsat at behandle dine personoplysninger på et andet grundlag, f.eks. for at overholde en retlig forpligtelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder kan du kontakte os på de nedenfor angivne kontaktoplysninger. I forbindelse med en sådan henvendelse bedes du give os tilstrækkelige oplysninger til at identificere dig.

Hvis du uenig i vores måde at behandle dine personoplysninger på, kan du enten kontakte os eller klage til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.

Links til andre hjemmesider

Under ”om os” og ”nyttige links” finder du links til andre hjemmesider, som kan være relevante for dig. Vi er ikke ansvarlige for disse hjemmesider, og opfordrer dig derfor til at læse disse hjemmesiders privatlivspolitik, hvis du benytter én eller flere af hjemmesiderne.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet af denne privatlivspolitik, hvis det er nødvendigt under hensynsstagen til ændringer i lovgivningen, ved implementering af nye tekniske løsninger eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt dataansvarlig

Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen
Oddervej 67, 1.
8270 Højbjerg
Danmark
CVR: 26063450

Telefon: 86273000
E-mail: advokat@bjerrum-hansen.dk