Spring til indhold
Hjem » Om os

Om os

Oplysningspligt:

Efter krav fra Advokatsamfundet oplyses følgende:

 • CVR nr. 2606 3450.
 • Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen er organiseret som et enkeltmandsfirma.
 • Advokat Inger Bjerrum Hansen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 • Advokat Inger Bjerrum Hansen har tegnet ansvarsforsikring og har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet.
  fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
 • Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring.
 • Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag enten er et fast salær eller fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
 • Advokat Inger Bjerrum Hansen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god arbejdsskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
 • De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, findes på Advokatsamfundets hjemmeside:
 • www.advokatsamfundet.dk