Spring til indhold
Hjem » Køb af fast ejendom

Køb af fast ejendom

Kom trygt gennem købet…

Køb af fast ejendom er en af de største økonomiske dispositioner, du som privatperson foretager dig. Derfor er det vigtigt, at du har din egen uafhængige professionelle rådgiver, der kan hjælpe dig.

Brug derfor aldrig sælgers ejendomsmægler eller sælgers advokat til at skrive dit skøde i den tro, at de så er din professionelle rådgiver. Det er de ikke. Du får lavet et skøde, men får ingen
uafhængig rådgivning.

Din rådgiver skal hjælpe dig med:

  • En detaljeret gennemgang af købsaftalen for at sikre, at aftale-indholdet er i orden.
  • Sikre at alle relevante bilag, der hører til en ejendomshandel er til stede, og sikre at
    indholdet af disse bilag ikke indeholder oplysninger, der er belastende for ejendommen.
  • Registrering/kontrol af digitalt skøde samt en hurtig ekspedition i forbindelse med
    anmeldelse af skødet til tinglysning.
  • Udarbejdelse/kontrol af refusionsopgørelse.
  • Sørge for al kommunikation mellem dig, ejendomsmægler, sælgers advokat samt pengeinstitut.

Husk ved køb af fast ejendom

Skriv ikke under på en købsaftale, medmindre din rådgiver har gennemgået den, eller den indeholder et
advokatforbehold.

Et advokatforbehold kan lyde således:

Nærværende handel er betinget af, at købers advokat kan godkende denne i sin
helhed

For ugifte samlevende

Der ydes tillige rådgivning om eventuel oprettelse af testamente og samejeoverenskomst. Rådgivningen
er indeholdt i den faste pris.

Har du spørgsmål, før du køber eller sælger, er du altid velkommen til at kontakte kontoret.

Se også Salg af fast ejendom