Spring til indhold
Hjem » Inkasso

Inkasso

Effektiv inkasso

Advokat Inger Bjerrum Hansen har siden 1979 behandlet inkassosager.

Advokatfirmaet kan derfor tilbyde dig/dit firma inkassorådgivning, vurdering af debitor via vor
online adgang til RKI samt effektiv inddrivelse af dine tilgodehavender.

Vi giver personlig service, fremsendelse af inkassoskrivelse og skyldnererklæring til debitor samme
dag, som vi modtager sagen.

Kompetent rådgivning om, hvorledes et tilgodehavende hos en kunde kan inddrives.
Hver inkassosagsbehandling tilrettelægges individuelt, således at tab og skuffelser i videst muligt omfang undgås.

Advokatfirmaet er RKI autoriseret, hvor vi med online adgang kan indhente oplysninger og vigtig
information om debitor samt indberette debitor til RKI registret.

Hvad koster det?

Udgangspunktet er, at det skal være uden omkostninger at sende sagen til inkasso, når debitor betaler
efter 1. rykkerskrivelse.

Det er dog en betingelse, at debitor har fået et varsel på 10 dage om, at sagen overgives til
inkasso, såfremt gælden ikke betales inden 10 dages fristen.

Vælger du ikke at fortsætte inkassosagen, fordi debitor er registreret i RKI og ikke betaler
efter
rykkerskrivelse og telefonisk kontakt, koster det dig kun 850,00 kr. inkl. moms.

Denne beslutning bør tages efter nærmere overvejelser om bl.a. gældens størrelse og regler om
forældelse.

Såfremt debitor ikke reagerer, kan sagen fortsættes med indlevering af stævning eller betalingspåkrav
til retten. Efter domserhvervelse fortsættes sagen i fogedretten. Omkostninger
hertil afhænger af sagens omfang og udfald.

Ring nærmere herom.